Grote spoed? 112!

Spoednummer praktijk: 071 - 36 20 355

Avond & Weekend:
Tel.: 0252- 240 212

Geaccrediteerd door & lid van:

Geaccrediteerd door de NHG, klik hier voor meer informatie/></a></font><b></p>
<br>

<p align=Lid van de Rijncoepel, klik hier voor meer informatie/></a></font><b></p>

<a href=

Nieuws

Algemeen nieuws over de praktijk; Lees meer hierover op deze pagina

____________________________

Deelname onafhankelijke klachtencommissie
Er is een geschillencommissie die eventuele klachten afhandelt met ontevreden patiënten.
De Stichting Klachten en Geschillen Eerstelijnszorg (SKGE).
Huisartsenpraktijk Vinkeveld is lid en neemt iedere klacht serieus.

Bespreek uw klacht met uw zorgaanbieder

Heeft u een klacht over uw zorgaanbieder, bespreekt u dit in eerste instantie met hem of haar. 
Een klacht kan te maken hebben met uw behandeling, bejegening of met bijvoorbeeld de telefonische bereikbaarheid van de zorgaanbieder.

Klachtenregeling Vinkeveld

 

Als uw zorgaanbieder niet weet dat u ontevreden bent, kan hij of zij uw klacht ook niet proberen op te lossen.
Komt u er samen niet uit dan kunt u uw klacht voorleggen aan een onafhankelijke klachtenfunctionaris van SKGE.
De klachtenfunctionaris zoekt samen met u naar een oplossing van uw klacht of probleem.
De klachtenfunctionaris kan proberen de klacht te bemiddelen.
De klachtenfunctionaris kiest geen partij en heeft daarom geen oordeel.

Alles wat u de klachtenfunctionaris vertelt, is vertrouwelijk.

Klik hier om naar de website te gaan van SKGE

____________________________

Inzage in uw Medisch Dossier

U heeft als patiënt het recht om uw medisch dossier in te zien of hier een afschrift van op te vragen. Dit geldt ook voor de schriftelijke informatie in het dossier die is verkregen van andere (behandelende) artsen. Maar het geldt niet als de informatie in het dossier over andere personen gaat en de privacy van anderen schendt. De persoonlijke werkaantekeningen van de arts maken geen deel uit van het medisch dossier en vallen daarmee ook buiten het inzagerecht van de patiënt.
Wilt u hierover meer weten, raadpleeg dan de website van de artsenfederatie KNMG: KNMG Inzage medisch dossier
Voor meer informatie over ‘Inzage in uw dossier’ kunt u de betreffende brochure bestellen of downloaden via www.npcf.nl
Website over het Medisch dossier van de Patiëntenfederatie NPCF

____________________________

Uw medische gegevens elektronisch delen? Alleen met uw toestemming!

Zorgverleners kunnen veilig elektronisch medische gegevens uitwisselen via de infrastructuur voor zorgcommunicatie. Zo kan uw huisarts, apotheek of medisch specialist in het ziekenhuis over de informatie beschikken die van belang is voor uw behandeling. En kunnen medische fouten worden voorkomen. Uw zorgverlener kan uw gegevens, wanneer het nodig is, ook ‘s avonds of in het weekend raadplegen.

De infrastructuur voor zorgcommunicatie maakt het elektronisch uitwisselen van medische gegevens tussen zorgverleners mogelijk. Het is een beveiligd netwerk waarop computersystemen van zorgverleners kunnen aansluiten. Dat mag alleen als deze systemen voldoen aan strenge beveiligingseisen. Uw zorgverlener moet bovendien toestemming aan u vragen voordat hij uw gegevens mag aanmelden. U kunt uw toestemming ook altijd weer intrekken bij uw zorgverlener.

Toestemming patiënt

Voor het beschikbaar stellen van uw medische gegevens via de infrastructuur is uw toestemming noodzakelijk. U geeft toestemming voor het beschikbaar stellen van de huisarts- en medicatiegegevens. Alleen de medische gegevens bij de zorgverlener waar u toestemming geeft, zijn beschikbaar. Als een zorgverlener uw toestemming (nog) niet heeft gevraagd, dan zijn uw gegevens bij die zorgverlener niet beschikbaar via de infrastructuur.

Meer informatie

U kunt op deze pagina, van de VZVZ, meer lezen over het geven van toestemming voor het beschikbaar stellen van uw medische gegevens.
Hier vindt u meer over het instemmen met het delen van uw medische gegevens.
U kunt hier het toestemmingsformulier downloaden. Print het uit en vul het in.

Lever deze daarna bij de receptie in alstublieft. Daarna zorgen wij ervoor dat uw gegevens in te zien zijn door aangesloten zorgverleners waardoor u, bijvoorbeeld in een noodsituatie, sneller en adequater geholpen kan worden.

Voor meer informatie over ‘Inzage in uw dossier’ kunt u de betreffende brochure bestellen of downloaden via www.npcf.nl