Grote spoed? 112!

Spoednummer praktijk: 071 - 36 20 355

Avond & Weekend:
Tel.: 0252- 240 212

Klachtenprocedure

Deelname onafhankelijke klachtencommissie
Er is een geschillencommissie die eventuele klachten afhandelt met ontevreden patiënten.
De Stichting Klachten en Geschillen Eerstelijnszorg (SKGE).
Huisartsenpraktijk Vinkeveld is lid en neemt iedere klacht serieus.

Bespreek uw klacht met uw zorgaanbieder

Heeft u een klacht over uw zorgaanbieder, bespreekt u dit in eerste instantie met hem of haar. 
Een klacht kan te maken hebben met uw behandeling, bejegening of met bijvoorbeeld de telefonische bereikbaarheid van de zorgaanbieder.

Klachtenregeling Vinkeveld

 

Als uw zorgaanbieder niet weet dat u ontevreden bent, kan hij of zij uw klacht ook niet proberen op te lossen.
Komt u er samen niet uit dan kunt u uw klacht voorleggen aan een onafhankelijke klachtenfunctionaris van SKGE.
De klachtenfunctionaris zoekt samen met u naar een oplossing van uw klacht of probleem.
De klachtenfunctionaris kan proberen de klacht te bemiddelen.
De klachtenfunctionaris kiest geen partij en heeft daarom geen oordeel.

Alles wat u de klachtenfunctionaris vertelt, is vertrouwelijk.

Klik hier om naar de website te gaan van SKGE

____________________________