Grote spoed? 112!

Spoednummer praktijk: 071 - 36 20 355

Avond & Weekend:
Tel.: 0252- 240 212

Links

Internet

Wanneer u klachten heeft of vragen over uw gezondheid, zoekt u waarschijnlijk informatie op internet.
Huisartsen vinden het belangrijk dat u op internet betrouwbare informatie krijgt, zonder reclames.
Op de site van Het Nederlands Huisartsen Genootschap kunt u betrouwbare informatie downloaden over ziekte & ziektebeelden.
Met name de site Thuisarts.nl wordt door patiënten als erg waardevol ervaren.
Thuisarts.nl geeft betrouwbare informatie in begrijpelijke taal. Huisartsen gebruiken deze website om uitleg te geven aan hun patiënten.
Op de website van ons samenwerkingsverband met Rijncoepel vindt u veel links naar o.a. zorgprogramma’s en activiteiten van gemeentes en andere organisaties die in het sociale zorgdomein in onze omgeving zijn. Tevens heeft u daar toegang tot folders van zorgprogramma’s, een vergoedingsoverzicht van de ziektekostenverzekeraar en individuele zorgplannen.

Huisartsenzorg

Reizigers

Medicatie

Zwangerschap opvoeding en gezin

Overige  

  • Centrum Indicatiestelling Zorg; voor het aanvragen van Thuiszorg
  • CJG Noordwijk; Centrum jeugd en gezin
  • Rijncoepel; Samenwerkende eerstelijns zorgverleners in de regio Rijnland
  • Welzijn Noordwijk; Ons doel is het bevorderen van welzijn in Noordwijk
  • Noordwijk; Gemeente Noordwijk
  • Kiesbeter; wijst u de weg in de zorg
  • SKGE.nl; Wilt u een klacht indienen over uw zorgverlener? Dat kan nu via de onafhankelijke klachtenfunctionaris via de Stichting Klachten en Geschillen Eerstelijnszorg (SKGE)