Wat valt er onder het eigen risico?

Wij krijgen regelmatig vragen over de vergoedingen van verzekeraars met betrekking tot laboratoriumonderzoek, een kweek of een bloedonderzoek. Om duidelijk te maken hoe alle vergoedingen, en het bijbehorende eigen risico, in elkaar steken zou te ver gaan. Immers, iedere zorgverzekering heeft andere voorwaarden en vergoedingen.

Wat iedere zorgverzekering wél heeft is een verplicht eigen risico.
Het verplichte eigen risico (ER) is in 2021 € 385.- of, als u dit zelf bedongen heeft, hoger. Wij gaan in dit artikel uit van een ER van € 385.-

Kosten voor een afspraak met de huisarts, een telefoontje naar de praktijk of een bezoek van de dokter aan uw huis worden volledig vergoed door de zorgverzekering. U kunt dus altijd rekenen op ‘gratis’ hulp en advies van uw huisarts maar…

Is er aansluitend onderzoek nodig in de vorm van bijvoorbeeld een röntgenfoto, iets op kweek te laten zetten, bezoek aan een specialist, een bloedonderzoek etc. dan wordt dit betaald door uzelf met een maximum van € 385.-. Óók medicatie valt onder het ER. U dient er rekening mee te houden dat er ook medicijnen zijn die helemaal niet (meer) vergoed worden. Bij vragen over uw ER verwijzen wij u naar uw eigen zorgverzekeraar daar wij geen inzicht hebben in de voorwaarden die u afgesproken heeft of de hoogte van uw ER.

U kunt hier verder lezen over dit onderwerp.