Grote spoed? 112!

Spoednummer praktijk: 071 - 36 20 355

Avond & Weekend:
Tel.: 0252- 240 212

Welkom bij Huisartsenpraktijk Vinkeveld

Team Vinkeveld

Wij zijn van maandag tot en met vrijdag geopend. Maar niet op de officiële feestdagen.
Op woensdagavond houden wij van 18:30 tot 21:00 uur spreekuur, maak hier een afspraak.
In het weekend en op officiële feestdagen kunt u terecht bij de spoed-huisartsenpost van De Limes te Voorhout. Maar alléén als de behandeling geen uitstel kan hebben.

Over onze zorgverlening, het zorggebied & specialisaties:
De huisartsen van Vinkeveld zijn universitair opgeleid en gediplomeerd en zijn opgenomen in het landelijke BIG register. In onze praktijk wordt uitsluitend reguliere geneeskunde bedreven. Huisartsenpraktijk Vinkeveld heeft kleine chirurgie en de Reizigersgeneeskunde, Advisering & Vaccinatie als bijzonder aandachtsgebied. Jaarlijks volgen alle huisartsen de wettelijk vereiste nascholingsuren op diverse terreinen.

Wij zijn aangesloten bij Rijncoepel welke de sociale kaart van Noordwijk heeft, met een overzicht, en links, naar online informatie over de activiteiten van de gemeenten en andere organisaties in ons sociale domein.

Ons praktijkgebied wordt gedefinieerd als ‘de gemeente Noordwijk’ (exclusief Noordwijkerhout) bestaande uit de postcodegebieden 2200, 2201, 2202, 2203. Met een maximale reistijd van 15 minuten is de patiëntveiligheid niet in het geding, zo is binnen de beroepsgroep afgesproken. Indien u gaat verhuizen buiten dit praktijkgebied, zult u in principe een nieuwe huisarts moeten kiezen.
Woont u in dit gebied, wij nemen weer patiënten aan u kunt zich hier inschrijven als patiënt.
Helaas kunnen wij op dit moment geen patiënten inschrijven

Reizigers Advisering & Vaccinatie:
Wij zijn gecertificeerd door het Landelijk Coördinatiecentrum Reizigersadvisering, aangesloten bij Travel Doctor, en kunnen u voorzien van de meest uitgebreide informatie over het land waar u naartoe wil reizen. Daarvoor verzorgen wij vaccinaties en/of malariakuren in onze praktijk.

Telefonische vragen of per email:
Wij beantwoorden geen medische of persoonlijke vragen die per email gesteld worden. Ook gebruiken wij geen Messenger (FB) of Whatsapp.
Wilt u iets weten over een ziekte of aandoening? Thuisarts.nl geeft betrouwbare info over gezondheid en ziekte.

Raadpleeg altijd een dokter als u twijfelt aan uw medische toestand 

Corona vaccinatie in het gele boekje?

 

Gele boekje GEEN officieel vaccinatiebewijs

De gele inentingsboekjes, waarin staat welke reizigersvaccinaties iemand heeft ontvangen, zijn GEEN officieel bewijs van vaccinatie tegen COVID-19. Het goede nieuws is dat het ministerie van VWS momenteel werkt aan een fraudebestendig EU Digitaal Corona Certificaat als bewijs.

Mocht u toch besluiten een geel boekje te willen aanschaffen, dan kan dit op de website bij het SDU.
U kunt bij de GGD terecht voor het zetten van de stempel, niet bij ons op de praktijk.

Wat valt er onder het eigen risico?

Wij krijgen regelmatig vragen over de vergoedingen van verzekeraars met betrekking tot laboratoriumonderzoek, een kweek of een bloedonderzoek. Om duidelijk te maken hoe alle vergoedingen, en het bijbehorende eigen risico, in elkaar steken zou te ver gaan. Immers, iedere zorgverzekering heeft andere voorwaarden en vergoedingen.

Wat iedere zorgverzekering wél heeft is een verplicht eigen risico.
Het verplichte eigen risico (ER) is in 2021 € 385.- of, als u dit zelf bedongen heeft, hoger. Wij gaan in dit artikel uit van een ER van € 385.-

Kosten voor een afspraak met de huisarts, een telefoontje naar de praktijk of een bezoek van de dokter aan uw huis worden volledig vergoed door de zorgverzekering. U kunt dus altijd rekenen op ‘gratis’ hulp en advies van uw huisarts maar…

Is er aansluitend onderzoek nodig in de vorm van bijvoorbeeld een röntgenfoto, iets op kweek te laten zetten, bezoek aan een specialist, een bloedonderzoek etc. dan wordt dit betaald door uzelf met een maximum van € 385.-. Óók medicatie valt onder het ER. U dient er rekening mee te houden dat er ook medicijnen zijn die helemaal niet (meer) vergoed worden. Bij vragen over uw ER verwijzen wij u naar uw eigen zorgverzekeraar daar wij geen inzicht hebben in de voorwaarden die u afgesproken heeft of de hoogte van uw ER.

U kunt hier verder lezen over dit onderwerp.

Corona vaccinaties door de huisarts. De info veranderd per week.

Hierbij de info van het RIVM wij als huisartsen prikken nu op dit moment niet, het loopt nu via het RIVM. De onderstaande info veranderd ook per week.

“Zoals bekend wordt centraal bepaald wie er wanneer in aanmerking komt voor het tegen COVID-19 vaccin. Er zijn helaas niet meteen voldoende vaccins beschikbaar voor iedereen. Om de meest kwetsbare mensen te beschermen en om de druk op de gezondheidszorg te verlagen, komen bepaalde groepen en zorgmedewerkers als eerste in aanmerking. Onze regio is in april gestart. Het RIVM heeft op basis van het advies van de Gezondheidsraad bepaald dat de voorraad vaccin door de huisartsen moeten worden gebruikt voor vaccinatie van:

Mensen uit 1988 kunnen vanaf vandaag via www.coronavaccinatie-afspraak.nl hun vaccinatieafspraak bij de GGD Gemeentelijke Gezondheidsdienst maken. Daar krijgen zij het vaccin van BioNTech/Pfizer of Moderna. Zij ontvangen vanaf donderdag 10 juni de uitnodigingsbrief voor de vaccinatie per post.

Wij weten niet wanneer andere patiënten aan de beurt komen voor vaccinatie.
Dat bepaalt de overheid.